Tuesday, 13 November 2012

Matlamat & Objektif

Matlamat

Program Pemulihan Khas diperkenalkan adalah untuk memastikan murid yang berada di tahap 1 dapat menguasai kemahiran asas 3M (membaca, menulis dan mengira).


Objektif

Setelah mengikuti program ini, murid boleh:
i) Menguasai kemahiran asas 3M.
ii) Meneruskan pembelajaran di kelas perdana.
iii) Menanbah sikap keyakinan diri dan sikap positif terhadap pembelajaran.